ونتوری

هوادهی در پرورش ماهی

هوادهی روشی است که از آن طریق اکسیژن محلول در آب افزایش یافته و اکسیژن مورد نیاز متابولیسم ماهی یا گونه آبزی تامین می شود . این کار به روش های مختلفی انجام می گیرد. هر وسیله ای که بتواند آب و هوا را مخلوط کند نوعی هواده است ولی چون راندمان کار و مصرف انرژی و هزینه اجرا خیلی اهمیت دارند برای هوادهی باید از روش های مناسب و دارای راندمان بالا استفاده کرد. بطور کلی دو روش برای هوادهی وجود دارد . استفاده از اکسیژن خالص و استفاده از هوای محیط که دارای ۲۱ درصد اکسیژن است. در هوادهی روش های مختلفی مانند اسپلش ، ایرجت و ونتوری استفاده می گردد که در میان این روش ها در شرایطی که آب از طریق پمپاژ وارد استخر شود ونتوری به لحاظ مزیت هایی که دارد گزینه بسیار مناسبی است. بنابراین هوادهی علاوه بر تولید اکسیژن نوعی همزدن آب و یکنواخت کردن لایه های حرارتی و غذایی آن هم هست. ضمناً هوادهی به خروج ضایعات سمی که به شکل گاز در آب محلول هستند کمک می‌کند .
هوادهی در پرورش ماهی
هواده انتخابی
بطور کلی هواده انتخابی باید این مزایا را داشته باشد :

اثر ونتوری چگونه کار می‌کند؟

هنگامی که یک سیال در حال عبور از میان لوله با انقباض یا تنگی یا باریک شدن لوله رو به رو می‌شود، سرعت جریان در همرفت افزایش می‌یابد، همراه با افت مربوط به فشار استاتیک. این اصل، اثر ونتوری نامیده می‌شود. مطابق اصل برنولی، سرعت جریان یک سیال به صورت معکوس با فشار استاتیک آن متناسب است. این بدان معنی است که، هنگامی که سرعت سیال افزایش می‌یابد، فشار آن کاهش می‌یابد. اثر ونتوری نسخه‌ای از اصل برنولی است اما به طور خاص برای جریان سیالات از میان لوله مناسب است.
اثر ونتوری چگونه کار می‌کند؟
هنگامی که یک سیال که از میان لوله جریان می‌یابد با یک تنگنا برخورد می‌کند، این به این معناست که سطح مقطع در آن نقطه کاهش یافته است و در نتیجه روزنه کوچکتر خواهد بود. با این حال، سرعت جریان سیال نمی‌تواند کاهش یابد، زیرا مطابق با “اصل پیوستگی”، نرخ جریان جرم به داخل یک سیستم مجزا شده و از داخل به بیرون آن، ثابت می‌ماند. بنا بر این، برای حفظ همین میزان جریان، مولکول‌های سیال باید با سرعت بیشتری از میان انقباض بیرون بیایند، تا در همان زمان میزان جرم جا به جا شده‌ی یکسانی را پوشش دهند. این منجر به افزایش سرعت جریان می‌شود.
هنگامی که یک سیال که از میان یک لوله جریان می‌یابد با یک تنگی مواجه می‌شود، افزایش سرعت جریان بدین معنی است که یک فشار کمِ لحظه‌ای در این نقطه ایجاد می‌شود. فشار در مناطق دیگر لوله بسیار بیشتر است. به دلیل این اختلاف فشار، مایعات از قسمت‌های دیگر لوله به سمت قسمت منقبض می‌روند. اگر لوله‌ی محتوی سیال دیگری به این لوله‌ی دارای تنگنا متصل شود، در این صورت خلأ ایجاد شده توسط مایعِ سریع در محل تلاقی باعث خارج شدن مایع در لوله دیگر می‌شود. از این اصل در کلیه کاربردهای اثر ونتوری استفاده می‌شود.
اسکرول به بالا